آلبوم کاغذ دیواری قابل شستشو آنتیکو antico :


کاغذ دیواری آنتیکو :

1 – طول هر رول کاغذ دیواری قابل شستشوی آنتیکو 10 متر می باشد

● کیفیت بالا

2 – عرض هر رول از کاغذ دیواری با کد های PJPD و کد هایی که با 68 شروع می شوند 70 سانت و عرض رول سایر کدها 53 سانت می باشد

3 – کاغذ دیواری آنتیکو از تنوع طرح و کیفیت بسیار بالایی برخوردار می باشد

کد 910-7
کد 910-8
کد 912-1
کد 912-4
کد 912-5
کد 912-8
کد 913-1
کد 913-4
کد 913-5
کد 914-4
کد 914-5
کد 2823
کد 2825
کد 2826
کد 6811
کد 6811-1
کد 6811-3
کد 6811-4
کد 6811-5
کد 6811-6
کد 6812
کد 6814
کد 6816
کد 9101
کد 9103
کد 9104
کد 9104-1
کد 9105
کد 9121
کد 9122
کد 9124
کد 9131
کد 9132
کد 9132-1
کد 9133
کد 9134
کد 9135
کد 9141
کد 9142
کد 9144
کد 9146
کد 9147
کد pjpd102
کد pjpd103
کد pjpd103-1
کد pjpd103-2
کد pjpd103-3
کد pjpd103-4


Copyright © 2010-2018 KimiaDecor.com . All rights reserved©  Design by Alireza Dezhagah