کلمه کلیدی - کرکره چوبی_1 :انواع کرکره برقی

نصب کرکره های برقی با وجود انواع تیغه های آلومینیومی ٬ گالوانیزه و پلی کربنات در طرح ها و اشکال متنوع نظیر تخت ٬ قوس دار و ... در ابعاد مختلف و همچنین تنوع رنگ در کنار کیفیت مطلوب تیغه ها ٬ امکان ایجا

ادامه مطلب...

Copyright © 2010-2018 KimiaDecor.com . All rights reserved©  Design by Alireza Dezhagah