کلمه کلیدی - پرده های عمودی_1 :مدل پرده لوردراپه جناغی - ترمه - و طرح چوب

مجموعه ای کامل از نمونه طرح های پرده لوردراپه جناغی - ترمه - و طرح چوب در عرض 13 و 10

ادامه مطلب...

آلبوم پرده های لوردراپه با موضوع تصاویر با کیفیت عرض و wide

آلبوم پرده های لوردراپه با موضوع تصاویر wide

ادامه مطلب...

آلبوم پرده های لوردراپه با موضوع تصاویر مهیج و ورزشی

آلبوم پرده های لوردراپه با موضوع تصاویر ورزشی

ادامه مطلب...

آلبوم پرده های لوردراپه با موضوع تصاویر ویژه و خاص

آلبوم پرده های لوردراپه با موضوع تصاویرویژه

ادامه مطلب...

آلبوم پرده های لوردراپه با موضوع تصاویر مذهبی

آلبوم پرده های لوردراپه با موضوع تصاویر مذهبی

ادامه مطلب...

ادامه مطلب...

آلبوم پرده های لوردراپه با موضوع نقاشی و طراحی های بسیار زیبا

آلبوم پرده های لوردراپه با موضوع نقاشی و طراحی های بسیار زیبا

ادامه مطلب...

ادامه مطلب...

ادامه مطلب...

آلبوم پرده های لوردراپه با موضوع تصاویری مناظر طبیعی - طبیعت

آلبوم پرده های لوردراپه با موضوع تصاویری مناظر طبیعی - طبیعت

ادامه مطلب...

آلبوم پرده های لوردراپه با موضوع تصاویری مناظر طبیعی آثار باستانی و مناطق گردشگری ایران

آلبوم پرده های لوردراپه با موضوع تصاویری مناظر طبیعی آثار باستانی و مناطق گردشگری ایران

ادامه مطلب...

آلبوم پرده های لوردراپه با موضوع تصاویری از خوراکی ها و نوشیدنیها

آلبوم پرده های لوردراپه با موضوع تصاویری از خوراکی ها و نوشیدنیها

ادامه مطلب...

آلبوم پرده های لوردراپه - فتودراپه - با موضوع تصاوی از گلها

تصاویر زیر مربوط به آلبوم پرده های لوردراپه - فتودراپه - با موضوع تصاویر زیبایی از گل ها

ادامه مطلب...

آلبوم پرده های لوردراپه - فتودراپه - با موضوع تصاوی از شهر

تصاویر زیر مربوط به آلبوم پرده های لوردراپه - فتودراپه - با موضوع تصاویر شهرها

ادامه مطلب...

ادامه مطلب...

آلبوم پرده های لوردراپه - فتودراپه - با موضوع تصاویر انیمیشن و کودکانه

تصاویر زیر مربوط به آلبوم پرده های لوردراپه - فتودراپه - با موضوع تصاویر انیمیشن و کودکانه می باشد

ادامه مطلب...

پرده های عمودی یا به اصطلاح لوردراپه Lower Drape

این پرده ها از تعدادی پره عمودی که در یک ریل آلومینیومی بطور منظم قرار گرفته اند ٬ تشکیل می شوند که به دلیل قیمت پایین و قابلیت نصب سریع و عمر طولانی ٬ مورد استفاده فراوانی در ادارات ٬ رستورانها و بسی

ادامه مطلب...

Copyright © 2010-2018 KimiaDecor.com . All rights reserved©  Design by Alireza Dezhagah