کلمه کلیدی - پرده شید_1 :نمونه طرح های پرده شید- Shade Blinds

نمونه طرح های پرده های شید توری پشت فوم دار و ساده به قیمت مناسب - Shade Blinds

ادامه مطلب...

پرده شید - پرده بالارو shade blinds

پرده های شید - Shade Blind – انواعی از پرده های بالا رو یا بالا جمع شو می باشد که به جهت تنوع رنگ انواع ساده و طرح دار ، قابلیت اجرا بصورت فوم دار ، حاشیه دار و ژاکارد و همچنین تنوع مکانیزم حرکتی آنه

ادامه مطلب...

Copyright © 2010-2018 KimiaDecor.com . All rights reserved©  Design by Alireza Dezhagah