کلمه کلیدی - پرده تصویری_1 :پرده تصویری - فتودراپه

پرده های تصویری به دو صورت قابل شستشو و غیر قابل شستشو قابل ارائه و تولید می باشند . انواع غیر قابل شستشوی پرده های تصویری بر روی پارچه و انواع قابل شستشو یر روی مواد خاصی که به اصطلاح سولید نامیده می

ادامه مطلب...

نمونه طرح های پرده تصویری شید- Shade Blinds

نمونه طرح های پرده های تصویری شید - Shade Blinds

ادامه مطلب...

Copyright © 2010-2018 KimiaDecor.com . All rights reserved©  Design by Alireza Dezhagah