کلمه کلیدی - سقف کامپوزیت_1 :



سقف کاذب - انواع پوشش سقف

مزایای استفاده از انواع سقف کاذب پیش ساخته در ایجاد عایق های صوتی ٬ حرارتی و برودتی و ... موجب شده استفاده از این محولات به امری عادی در صنعت نوین ساختمان مبدل گردد .

ادامه مطلب...

Copyright © 2010-2018 KimiaDecor.com . All rights reserved©  Design by Alireza Dezhagah