کلمه کلیدی - رنگ گرم_1 :چرخه رنگ و طراحی دکوراسیون داخلی

یکی از روشهای مفید برای رسیدن به تناسب رنگ در محیط و ایجاد هارمونی بین اثاثیه در طراحی داخلی استفاده از چرخه استاندارد رنگ می باشد . چرخه رنگ از سه قسمت رنگ های اصلی ٬ رنگ های میانی و رنگهای ثانویه تش

ادامه مطلب...

Copyright © 2010-2018 KimiaDecor.com . All rights reserved©  Design by Alireza Dezhagah