کلمه کلیدی - راهبند_1 :سیستم های کنترل تردد – راهبند

امروزه طیف وسیعی از تجهیزات بمنظور کنترل و محدود نمودن تردد خودروها ٬ موتورسیکلت و افراد در ورودی و خروجی بیمارستانها ٬ کارخانه ها ٬ ادارات ٬ شهرک های صنعتی و مسکونی ٬ ایستگاهها ی مترو و بسیاری از مکا

ادامه مطلب...

Copyright © 2010-2018 KimiaDecor.com . All rights reserved©  Design by Alireza Dezhagah