کلمه کلیدی - اچ دی اف_1 :ام دی اف – MDF

نوعی فیبر با چگالی بین 650 تا 800 کیلوگرم در متر مکعب که از تحت فشار قرار دادن مخلوط چسب و ذرات چوب (ضایعات چوب یا سایر مواد سلولزی ) توسط پرس تولید می شوند

ادامه مطلب...

Copyright © 2010-2018 KimiaDecor.com . All rights reserved©  Design by Alireza Dezhagah