لیست قیمت انواع دوربین مداربسته اسپید دام - hikvision speed dome :


لیست قیمت ارائه شده مربوط به تاریخ 25 / 06 / 92 می باشد لذا جهت دریافت قیمت روز دوربین ها با واحد فروش شرکت کیمیادکور تماس حاصل نمایید .

دوربین های اسپید دام آنالوگ Speed Dome زیر دارای 18 ماه گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش می باشد .

دوربین اسپید دام داخلی ( نصب در فضای داخلی ) مدل DS-2AF1-401X :

دارای زوم اپتیکال 10x و زوم دیجیتال 10x

محصول : HikVision

1/4" Interline Trancfer CCD

500TVL

موجود نیست

دوربین اسپید دام داخلی ( نصب در فضای داخلی ) مدل DS-2AM1-502 :

دارای زوم اپتیکال 22x

محصول : HikVision

1/4" Sony Super HAD CCD

480TVL

موجود نیست

دوربین اسپید دام داخلی ( نصب در فضای داخلی ) مدل DS-2AM1-504 :

دارای زوم اپتیکال 23x

محصول : HikVision

1/4" Sony Super HAD CCD

480TVL - ICR

قیمت : 2000000 تومان

دوربین اسپید دام داخلی ( نصب در فضای داخلی ) مدل DS-2AM1-506 :

دارای زوم اپتیکال 30x و زوم دیجیتال 16x

محصول : HikVision

1/4" Sony Interline Trancfer CCD

540TVL - ICR

قیمت : 2660000 تومان

دوربین اسپید دام داخلی ( نصب در فضای داخلی ) مدل DS-2AM1-508 :

دارای زوم اپتیکال 36x و زوم دیجیتال 16x

محصول : HikVision

1/4" Sony Super HAD CCD

540TVL - ICR

قیمت : 3000000 تومان

دوربین اسپید دام محیط بیرون ( IR outdoor ) مدل DS-2AF1-714 :

دارای زوم اپتیکال 23x و زوم دیجیتال 16x

محصول : HikVision

1/4" Sony Super HAD CCD

480TVL - ICR

موجود نیست

دوربین اسپید دام محیط بیرون ( IR outdoor ) مدل DS-2AF1-713-B :

دارای زوم اپتیکال 18x و زوم دیجیتال 22x

محصول : HikVision

1/4" Sony Exview CCD

540TVL - ICR

قیمت : 4000000 تومان

دوربین اسپید دام محیط بیرون ( IR outdoor ) مدل DS-2AF1-716 :

دارای زوم اپتیکال 30x و زوم دیجیتال 16x

محصول : HikVision

1/4" Sony Super HAD CCD

540TVL - ICR

قیمت : 3800000 تومان

دوربین اسپید دام محیط بیرون ( IR outdoor ) مدل DS-2AF1-715-B :

دارای زوم اپتیکال 28x و زوم دیجیتال 12x

محصول : HikVision

1/4" Sony Exview CCD

540TVL - ICR

قیمت : 4480000 تومان

دوربین اسپید دام محیط بیرون ( IR outdoor ) مدل DS-2AF1-718 :

دارای زوم اپتیکال 36x و زوم دیجیتال 16x

محصول : HikVision

1/4" Sony Super HAD CCD

540TVL - ICR

قیمت : 3500000 تومان

دوربین اسپید دام محیط بیرون ( outdoor ) مدل DS-2AM1-512 :

دارای زوم اپتیکال 22x

محصول : HikVision

1/4" Sony Super HAD CCD

480TVL - ICR

موجود نیست

دوربین اسپید دام محیط بیرون ( outdoor ) مدل DS-2AM1-514 :

دارای زوم اپتیکال 23x

محصول : HikVision

1/4" Sony Super HAD CCD

480TVL - ICR

قیمت : 2360000 تومان

دوربین اسپید دام محیط بیرون ( outdoor ) مدل DS-2AM1-516 :

دارای زوم اپتیکال 30x و زوم دیجیتال 16x

محصول : HikVision

1/4" Sony Interline Trancfer CCD

540TVL - ICR

قیمت : 3000000 تومان

دوربین اسپید دام محیط بیرون ( outdoor ) مدل DS-2AM1-518 :

دارای زوم اپتیکال 36x و زوم دیجیتال 16x

محصول : HikVision

1/4" Sony Super HAD CCD

540TVL - ICR

موجود نیست

کنترل دوربین اسپید دام مدل DS-1002KI :

محصول : HikVision

2Axis(Pan/Tilt)RS-485

قیمت : 550000 تومان

کنترل دوربین اسپید دام مدل DS-1003KI :

محصول : HikVision

3Axis(Pan/Tilt)RS-485

قیمت : 800000 تومانCopyright © 2010-2018 KimiaDecor.com . All rights reserved©  Design by Alireza Dezhagah