آلبوم پرده های لوردراپه با موضوع تصاویر با کیفیت عرض و wide :


تصاویر زیر مربوط به آلبوم پرده های لوردراپه با موضوع تصاویر با پهنای زیاد - واید wide - می باشند.

با توجه به تنظیمات نور و کنتراست مونیتور و همچنین بمنظور کاهش حجم تصاویر کیفیت آنها کاهش یافته است اما تصویر نهایی چاپ شده بر روی پرده کیفیت بالاتری خواهد داشت

جهت انتخاب تصویری خاص از آلبوم مربوطه می توانید پس از تماس با واحد فروش شرکت کیمیا دکور کد آنرا ذکر نمایید تا سفارش شما طبق کد ارائه شده ثبت شود .

کد 7340
کد 7370
کد 7371
کد 7372
کد 7373
کد 7374
کد 7375
کد 7376
کد 7377
کد 7378
کد 7379
کد 7380
کد 7381
کد 7382
کد 7383
کد 7384
کد 7385
کد 7386
کد 7387
کد 7388


Copyright © 2010-2018 KimiaDecor.com . All rights reserved©  Design by Alireza Dezhagah