آلبوم پرده های لوردراپه - فتودراپه - با موضوع تصاوی از شهر :


با توجه به تنظیمات نور و کنتراست مونیتور و همچنین بمنظور کاهش حجم تصاویر کیفیت آنها کاهش یافته است اما تصویر نهایی چاپ شده بر روی پرده کیفیت بالاتری خواهد داشت

جهت انتخاب تصویری خاص از آلبوم مربوطه می توانید پس از تماس با واحد فروش شرکت کیمیا دکور کد آنرا ذکر نمایید تا سفارش شما طبق کد ارائه شده ثبت شود .

کد 7172
کد 7173
کد 7174
کد 7175
کد 7176
کد 7177
کد 7178
کد 7179
کد 7180
کد 7181
کد 7182
کد 7183
کد 7184
کد 7185
کد 7186
کد 7187
کد 7188
کد 7189
کد 7190
کد 7191
کد 7192
کد 7193
کد 7194
کد 7195
کد 7196
کد 7197
کد 7198
کد 7199
کد 7200
کد 7201
کد 7202
کد 7203
کد 7204


Copyright © 2010-2018 KimiaDecor.com . All rights reserved©  Design by Alireza Dezhagah