نمونه طرح های پرده بامبو یا حصیری Bamboo :


جهت انتخاب تصویری خاص از آلبوم مربوطه می توانید پس از تماس با واحد فروش شرکت کیمیا دکور کد آنرا ذکر نمایید تا سفارش شما طبق کد ارائه شده ثبت شود .

کد F-111
کد F-112
کد F-113
کد F-114
کد F-115
کد F-118
کد F-121
کد F-122
کد F-123
کد F-124
کد F-126
کد F-127
کد F-128


Copyright © 2010-2018 KimiaDecor.com . All rights reserved©  Design by Alireza Dezhagah