آسمان نما – آلبوم منظومه شمسی و کهکشان :


این سری از عکس های آسمان نما به تصاویر ترکیبی - گرافیکی فضا و کهکشان اختصاص یافته اند که بر خلاف سایر آلبوم های آسمان نما ، امکان تغییر و طراحی به صورت ترکیبی را نداشته و با توجه به سایز مشخص شده برای هر تصویر ، عمدتا در ابعاد نهایی 120x180  و یا  180x180  قابل چاپ می باشند . لذا در صورتی که آسمان نمای موزد سفارش در ابعاد و تعداد تایل بالاتری مد نظر باشد ، طرح به صورت سفارشی ارایه خواهد شد .

لازم به ذکر است : طراحی تصاویر و همچنین ترکیب انها در طرح واحد از آسمان نما هزینه ای دربر نخواهد داشت .

جهت مشاهده تصاویر آلبوم ها در ابعاد بزرگتر ، بر روی هریک کلیک نمایید

آسمان نما کد mix-01A
آسمان نما کد mix-01B
آسمان نما کد mix-01D
آسمان نما کد mix-01E
آسمان نما کد mix-01F
آسمان نما کد mix-02A
آسمان نما کد mix-02B
آسمان نما کد mix-02D
آسمان نما کد mix-02E
آسمان نما کد mix-02F
آسمان نما کد mix-03A
آسمان نما کد mix-03B
آسمان نما کد mix-03D
آسمان نما کد mix-03E
آسمان نما کد mix-03F
mix-04A
آسمان نما کد mix-04B
آسمان نما کد mix-04D
آسمان نما کد mix-04E
آسمان نما کد mix-04F
آسمان نما کد mix-05A
آسمان نما کد mix-05B
آسمان نما کد mix-05D
آسمان نما کد mix-05E
آسمان نما کد mix-05F
آسمان نما کد mix-06A
آسمان نما کد mix-06B
آسمان نما کد mix-06D
آسمان نما کد mix-06E
آسمان نما کد mix-06F
آسمان نما کد mix-07A
آسمان نما کد mix-07B
آسمان نما کد mix-07D
آسمان نما کد mix-07E


Copyright © 2010-2018 KimiaDecor.com . All rights reserved©  Design by Alireza Dezhagah