آموزش برش زدن انواع طلق و پلکسی گلاس :


پلکسی گلاس بر خلاف شيشه که هنگام برش زدن ممکن است خراش برداشته و بشکند ، به راحتی قابل برش خواهد بود . بطور معمول جهت برش زدن انواع ورقه های پلکسی گلاس می توان از اره مویی ٬ اره آهنبر دستی و یا تیغ مخصوص برش طلق ( بمنظور برش صفحات تا ضخامت 6 میل ) استفاده نمود .

حهت برش طلق توسط کاتر لازم است پس از خطکشی محل برش ٬ نوک برنده کاتر را روی خط برش قرار داده و آن را در امتداد خط برش چندین بار بکشید . با تراشیدن پلکسی گلاس به میزان حدود یک سوم ضخامت ورق اصلی و اعمال کمی فشار در راستای عمود بر خط برش ٬ می توانید قطعه مورد نظر را به راحتی جدا نمایید .

از معایب این روش برش ٬ محدودیت در ضخامت صفحه پلکسی گلاس و همچنین عدم توانایی در برش بصورت منحنی و ... می باشد

در صورتی که بخواهیم ورقه های پلکسی را در امتداد یک منحنی برش دهیم بهترین راه استفاده از اره مویی دستی و یا برقی خواهد بود ( بطور کلی اره های با تیغه های برش بزرگ و دور زیاد جهت برش انواع طلق مناسب نخواهد بود و موجب ذوب شدن پلکسی در لبه های برش خورده خواهد شد )

در موارد صنعتی با طرح های پیچیده برخلاف روش های ذکر شده برش صفحات پلکسی توسط دستگاه لیزر انجام می شود در نتیجه علاوه بر امکان برش طرح های پیچیده ٬ سرعت و دقت برش افزایش یافته و لبه حاصل از برش بسیار صاف و بدون اعوجاج خواهد بود .Copyright © 2010-2018 KimiaDecor.com . All rights reserved©  Design by Alireza Dezhagah